Een sfeer opslaan en uitvoeren

Een sfeer opslaan en uitvoeren

Een sfeer opslaan

  1. Stel de gekoppelde lampen in op de gewenste stand met de App.
  2. Houd de gewenste Sfeer knop op de wandschakelaar ingedrukt tot de status LED knippert.

Een sfeer activeren

  1. Druk kort op de Sfeer knop om een sfeer te activeren.