Reset

Reset

Druk vijf keer kort op de Action knop. De aangesloten LED strip gaat 3 keer knipperen om een succesvolle reset aan te geven.