Resetten

Resetten

Druk vijf keer kort op de Reset knop. De aangesloten lamp gaat 3 keer knipperen om een succesvolle reset aan te geven.