Resetten

Resetten

De wandschakelaar resetten

Houd de Aan en Uit knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat, en druk vervolgens direct 5 keer op de Uit knop. 

De Status LED knippert 3 keer snel om een succesvolle reset aan te geven.